Grid List

FEATURED

เดือนสวรรค์ กรุ๊ป ทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ ซีว่า ประเทศไทย

บริษัทเดือนสวรรค์ กรุ๊ป  ได้มีการทำสัญญาจับมือร่วมงานกับ  บริษัท ซิว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยจะขนส่งร่วมกันทั้งทางบกและทางน้ำ  ซึ่งถือเป็นการร่วมมือเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่ง่ขัน  โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกัน  ในวันที่  5 ตุลาคม  2560  ณ  Landmark  Mekong  Riverside  Hotel   เวียงจันทร์  ประเทศลาว

DSG เร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งภาคพื้นดินรองรับ AEC

บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด เร่งเครื่องยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งภาคพื้นดินรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558

 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานในการทำงาน เป็นTeam Work

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาศักภาพในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงาน และชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชัย  คลังทอง วิทยากร

ศพจ.หนองคายเปิดฝึกโครงการสร้างทักษะวิชาชีพ(ลาว)ฯ การบำรุงรักษารถบรรทุก

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนอคาย ได้เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) สาขาการบำรุงรักษารถบรรทุก ณ ห้องประชุมบริษัท เดือนสวรรค์กรุ๊ป จำกัด สปป.ลาว

DSG กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในวันเด็ก

บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

DSG ยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินอีกครั้ง

บริษัท เดือนสวรรค์ (ประเทศไทย) จำกัด ยกระดับมาตรฐานบริการการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินรองรับการขยายตัวภาคธุรกิจการ ขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ และต่างประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับทาง PV Oil ในการขนส่งน้ำมันเพื่อกระจายไปยังสถานนีต่างๆ ในประเทศลาว