เดือนสวรรค์ กรุ๊ป ทำข้อตกลงความร่วมมือ กับ ซีว่า ประเทศไทย

Keyword:    

บริษัทเดือนสวรรค์ กรุ๊ป  ได้มีการทำสัญญาจับมือร่วมงานกับ  บริษัท ซิว่า ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยจะขนส่งร่วมกันทั้งทางบกและทางน้ำ  ซึ่งถือเป็นการร่วมมือเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่ง่ขัน  โดยได้ทำข้อตกลงร่วมกัน  ในวันที่  5 ตุลาคม  2560  ณ  Landmark  Mekong  Riverside  Hotel   เวียงจันทร์  ประเทศลาว

Comments

    There are no comments

Posting comments after has been disabled.