ศพจ.หนองคายเปิดฝึกโครงการสร้างทักษะวิชาชีพ(ลาว)ฯ การบำรุงรักษารถบรรทุก

Keyword:    

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนอคาย ได้เปิดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมาร์) สาขาการบำรุงรักษารถบรรทุก ณ ห้องประชุมบริษัท เดือนสวรรค์กรุ๊ป จำกัด สปป.ลาว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศิริชาติ  ชโลธร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทเดือนสวรรค์ กรุ๊ป จำกัด  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และ นายธวัชชัย ดวงคำ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่พนักงานชาวลาวที่ปฏิบัติงานให้กับภาคเอกชนไทยที่ไปลงทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ในสปป.ลาว

Comments

    There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.